Ruby and Blue Sapphire 3

Ruby and Blue Sapphire 3

-Genuine Ruby and Blue Sapphire

-Real Silver 925

-Black Rhodium plated

-Surrounded by premium Cubic zirconia 

-Made in India

 

RUBY

หินแห่งความรักอันบริสุทธิ์
 

-สีแดงของทับทิมเป็นสีแห่งความรักและอารมณ์

-ทับทิมจึงมีพลังช่วยกระตุ้นให้กล้าแสดงความรู้สึกรักมากขึ้น

-เสริมความรัก ความเมตตา ความเข้าอกเข้าใจ

-ทำให้สุขสมหวังในความรัก

-ความร่ำรวย

-ปกป้องคุ้มครอง ป้องกันฝันร้าย  

-และยังใช้เป็นหินบำบัดเกี่ยวกับพลังทางเพศ

 

Blue Sapphire

หินแห่งความจริงและความมั่นคง
 

-ไพลินสัญลักษณ์ของแผ่นดิน สวรรค์ ผู้พิทักษ์

-ป้องกันการถูกทำร้าย ขจัดความอิจฉาริษยา

-เสริมดวงชะตา เสริมบารมีให้ผู้คนรักใคร่นับถือ

-ก่อให้เกิดความจริงใจและสัจจะ

-สามารถดับไฟและความเร่าร้อนได้

-บางประเทศในทวีปยุโรปนิยมใช้พลอยไพลินเป็นแหวนหมั้น

เพราะไพลินเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ลึกซึ้ง มั่นคง ยืนนานนิรันดร์