K Yada Villaret - X Necklace
K Yada Villaret - X Necklace
K Yada Villaret - X Necklace
K Yada Villaret - X Necklace
K Yada Villaret - X Necklace

K Yada Villaret - X Necklace

คุณญาดา วิลลาเรจ (Yada Villaret)ใส่ต่างหู Skyfall ทำจากเงินแท้925 สีเงิน มุกน้ำจืดแท้ สีขาว ต่างหูขายดีอันดับ1 ของ SATADA  เหมาะสำหรับไปงานแต่งงาน และ งานกลางคืน มีให้เลือกหลายสี และ สามารถเลือกปลายเป็น CZ หรือ มุกน้ำจืด คู่สร้อย Alexa ของ PinkbyPink x HOJ ที่ทำจากเงินแท้ 925 ประดับด้วย CZ 

 

  • Made from 925 silver
  • plated Pinkgold / White rhodium / Black rhodium
  • Embellished with CZ