K Claire - NADLINA Collentions
K Claire - NADLINA Collentions
K Claire - NADLINA Collentions
K Claire - NADLINA Collentions
K Claire - NADLINA Collentions
K Claire - NADLINA Collentions
K Claire - NADLINA Collentions

K Claire - NADLINA Collentions

K Claire Sadakornwongwut (Instagram @claireweeranund) เลือกใส่เครื่องประดับสินค้าจาก NADLINA ในสีเงินและสีโรสโกลด์ ทำจากเงินแท้ ปราศจากสารนิเกิล มีให้เลือกด้วยกัน 3 สี สีโรสโกลด์/สีเงิน/สีโรเดียมดำ ไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าออกงานทั้งกลางวันและกลางคืน หรือใส่ออกงานอีเว้กท์ต่างๆ  

  • Real silver 925  
  • with Superb quality cubic zirconia