Irada 06 Ribbon Bracelet - Pinkgold x Gold
Irada 06 Ribbon Bracelet - Pinkgold x Gold
Irada 06 Ribbon Bracelet - Pinkgold x Gold
Irada 06 Ribbon Bracelet - Pinkgold x Gold
Irada 06 Ribbon Bracelet - Pinkgold x Gold
Irada 06 Ribbon Bracelet - Pinkgold x Gold

Irada 06 Ribbon Bracelet - Pinkgold x Gold

เครื่องประดับจากโลหะผสม ชุบ 2 สีใน 1 ชิ้น สามารถใส่ได้ในทุกโอกาสทั้งงานกลางวันและงานกลางคืน
  • Made from Brass
  • Pinkgold and Gold plated
  • Size 2.2cm x 7cm
  • Free size - Adjustable