Irada 04 Ribbon Ring - Pinkgold x Gold
Irada 04 Ribbon Ring - Pinkgold x Gold
Irada 04 Ribbon Ring - Pinkgold x Gold
Irada 04 Ribbon Ring - Pinkgold x Gold

Irada 04 Ribbon Ring - Pinkgold x Gold

เครื่องประดับจากโลหะผสม ชุบ 2 สีใน 1 ชิ้น สามารถใส่ได้ในทุกโอกาสทั้งงานกลางวันและงานกลางคืน
  • Made from Brass
  • Pinkgold and Gold plated
  • Size 1cm x 5cm
  • Free size - Adjustable