IN Visible Ring - Black
IN Visible Ring - Black
IN Visible Ring - Black
IN Visible Ring - Black

IN Visible Ring - Black

Material :

  • Brass
  • Black Ruthenium Plated
  • Swarovski Crystal