Acacia Baguettes Necklace Cuff - Pinkgold
Acacia Baguettes Necklace Cuff - Pinkgold
Acacia Baguettes Necklace Cuff - Pinkgold
Acacia Baguettes Necklace Cuff - Pinkgold
Acacia Baguettes Necklace Cuff - Pinkgold
Acacia Baguettes Necklace Cuff - Pinkgold
Acacia Baguettes Necklace Cuff - Pinkgold
Acacia Baguettes Necklace Cuff - Pinkgold
Acacia Baguettes Necklace Cuff - Pinkgold

Acacia Baguettes Necklace Cuff - Pinkgold

สร้อยเรียบง่ายนี้จะใส่ได้บ่อยๆในทุกโอกาส และกาลเทศะ ซึ่งขึ้นอยู่ที่การ mix & match ของคุณลุคที่ได้อาจจะเป็นแนว street chic เมื่อคุณนำเสื้อเรียบๆสีพื้นมาใส่กับยีนส์ตัวโปรด หรือจะออกมาเป็น classic chic
  • Made from real silver 925
  • Pinkgold plated
  • Wear it on upper finger or your pinky
  • Triangle size 0.5 mm